Počasí v Japonsku

Hornatost krajiny způsobuje v Japonsku relativně složité klimatické podmínky. Zatímco na severu země, na ostrově Hokkaidó obyvatelé zažívají dlouhé zimy doprovázené přívaly sněhu, počasí na nejjižnějším souostroví Rjúkjú je zcela subtropické. Poloha Japonska, která je poměrně blízko asijského kontinentu má za následek střet chladných větrů z pevniny a vlhkých, teplých větrů vanoucích z Tichého oceánu. Výsledkem je časté sněžení na přivrácené straně k asijskému kontinentu, které je naopak velmi řídké na straně přivrácené k Pacifiku.

Dalším faktorem ovlivňujícím podnebí Japonska jsou mořské proudy, kdy je sever země omýván chladným proudem přitékajícím z Beringovy úžiny (ochlazujíce Hokkaidó a severní část Honšú), zatímco na jih země působí teplé proudy od Tchaj-wanu, větvící se u ostrova Kjúšú na dvě ramena. Jeho mohutnější část proudí podél ostrova Honšú až nad oblast Tokia, menší se vlévá do Japonského moře.

Největší teplotní výkyvy jsou patrné v zimě, kdy se průměrné teploty v jednotlivých částech Japonska pohybují od -9°C až do +16°C. Naproti tomu v létě jsou rozdíly v průměrných teplotách podstatně nižší a pohybují se od +20°C do +28°C. Období dešťů trvá od poloviny června do první dekády července a je následované poměrně vlhkým a horkým létem. To je na konci období vystřídáno obdobím tajfunů, které se objevují od konce srpna a trvají během září. Pak následuje jedno z nejhezčích období v Japonsku – podzim. Obloha se vyčistí a lesy se zabarví neuvěřitelně jasnými a pestrými barvami listí – zelené, červené a žluté listí tvoří nezapomenutelné panorama krajiny. Zima je chladná a vlhká a trvá přibližně do počátku března. Poté následuje druhé nejhezčí klimatické období – jaro, během kterého se vše zazelená a začnou postupně od jihu na sever rozkvétat proslulé japonské třešně Sakury. Jaro a podzim jsou určitě nejlepšími obdobími pro návštěvu Japonska.