Prohlášení o ochraně osobních údajů

Všechny společnosti skupiny Kuoni/Tumlare a Europamundo vlastní nebo na nich má většinový podíl společnost Kuoni Travel Investments Ltd se sídlem na 2 Elias-Canetti Street, CH-8050, Curych , Švýcarsko (dále jen „JTB Europe“). JTB Europe patří do skupiny společností, které vlastní a v nichž má většinový podíl JTB Corporation se sídlem na 2-3-11 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokio, Japonsko (dále jen „JTB“). Skupina společností JTB Europe a JTB nabízí služby cestovního ruchu a destinačního managementu po celém světě.
Toto Oznámení o ochraně osobních údajů je Vám, subjektu údajů, vydáváno jménem JTB Europe and JTB a všech jejich přidružených společností (společně dále jako „my“ a „nám“), které spravují a zpracovávají Vaše osobní údaje, jak je uvedeno níže.

1. 1. Právní východisko a účel:

Podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR Vám tímto sdělujeme, že používáme Vaše osobní údaje pro účely poskytování následujících služeb:

– Řešení dotazů a požadavků zákazníků
– Příprava itineráře
– Ujednání / rezervace pro požadované služby
– Fakturace a fakturaci

Vaše osobní údaje mohou být převedeny na statistická nebo agregovaná data, která nelze použít k identifikaci vaší osoby, a pak použity ke statistickému průzkumu a tvorbě statistických zpráv. Tato agregovaná data můžeme sdílet a používat způsoby, jak je popsáno výše.

2. 2. Doba uchování

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, kterou stanoví zákonné požadavky nebo dokud Vám budeme poskytovat výše uvedené služby. Pro účetní a auditní účely můžeme Vaše osobní údaje uchovávat ještě po určitou dobu po ukončení našeho obchodního vztahu s Vámi.

3. 3. Uložení a přenos údajů

Vaše osobní údaje ukládáme v systémech umístěných jak na území Evropského hospodářského prostoru (EHP), který zahrnuje členské státy EU, Norsko, Island a Lichtenštejnsko, tak i mimo území EHP.
Dále můžeme sdílet Vaše osobní údaje se společnostmi v rámci skupiny společností JTB Europe a JTB a s dalšími společnostmi, které mohou mít sídlo na území EHP nebo mimo něj a poskytovat služby cestovního ruchu, např. hotely, restaurace, autobusová a kyvadlová přeprava, rezervace letenek a jízdenek a služby spojené s chodem společností, např. hostování IT a fakturační služby, a to v souvislosti s poskytováním výše uvedených služeb. Pokud daná společnost působí mimo území EHP, uzavřeli jsme Standardní smluvní doložky, které zavazují tuto společnost k užívání Vašich osobních údajů férovým a zákonným způsobem.

4. 4. Předchozí souhlas

V případě, že požadujeme přístup k vašim osobním údajům, které jsou podle GDPR považovány za citlivé, požádáme Vás před získáním takových údajů o zvláštní výslovný souhlas.

5. 5. Vaše práva

Jako zákazník máte různá práva, mimo jiné: právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, právo požádat o jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti našemu zpracovávání Vašich osobních údajů. Další informace o těchto právech najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů:

Privacy Policy

Pokud požadujete pomoc nebo další informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem na: dpo@jtb-europe.com
Pokud nejste zcela spokojeni s tím, jak jsme postupovali při řešení Vaší žádosti, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.